bestuur

Officiële naam
Stichting jongerencentrum Kompleks
Publiekelijke naam: Jc Kompleks

Contact / KVK
Beukenlaan 1a
1701DA Heerhugowaard

info@kompleks.nl
bestuur@kompleks.nl
https://kompleks.nl

KVK: 67889107
RSIN: 857214585

Doelstellingen:
– De instandhouding en bevordering van de kennis en vaardigheden van jongeren in de ruimste zin des woords.
– Stimuleren van eigentijdse cultuur, muziek en kunst.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Beleidsplan Stichting jongerencentrum Kompleks 2017 – 2020

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Chris Dekker
Secretaris: Elvi Boleij
Penningmeester: Kiek Geertse
Bestuurslid: Sanne Smienk
Bestuurslid: Naomi Schuurman

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten:


Financieele verantwoording:
Balans

WINST & VERLIES 01-01-2023 t/m 31-12-2023
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve verduurzaming.
ActiviteitenkostenUitgaven 2021 €Uitgaven 2022 €Begroting €
Bands & DJ’s 2753.1643.000
Catering activiteiten 742 1.143 1.500
Portierkosten 245 895 4.000
Inhuur materiaal01743.000
Overige vrijwilligerskosten1.903 1.0572.500
Breuk150200
Consumpties bands0693900
Vrijwilligers consumpties0846600
Overige activiteitenkosten859919500
Kosten iZettle11519300
Totaal Activiteitenkosten4.1859.40916.500
Algemene kosten
Schoonmaakkosten5.8136.5356.500
Gas, Water & Licht4.2178.0596.000
Onderhoud gebouwen464433500
Beveiligingskosten6785321.000
Contributies en abonnementen-1201.3231.000
Reparatie en onderhoud inventaris2.9791.1543.000
Telefoon en internet5485581.000
Kosten Automatisering401401400
Reclame en advertenties0169100
Representatie en rel.geschenken210431300
Bankkosten224310200
Kleine investeringen7.5593.2284.000
Kantoorbenodigdheden101632500
Porti en vracht02950
Administratiekosten132143200
Assuranties1.2441.2881.200
Kasverschillen/vermissingen0620
Overige algemene kosten659500
Totaal Algemene kosten24.44825.98426.450
Inkopen bar
Inkopen drank4717.1474.000
Emballage01380
Overige barinkopen/disposables04255.000
Totaal Inkopen bar4717.7109.000
Totaal Activiteitenkosten
4.1859.409
Totaal Algemene kosten
24.44825.984
Totaal Inkopen bar4717.710
Totaal
29.10443.10354.011
Het positieve resultaat over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve